פסטיבל על הגג

בתמיכתה הנדיבה של ממשלת בוואריה באמצעות הקרן לירושלים