Zuckerman1920_450heb
_באנר עברית 1920_450
intern.series 1920_450 - H
sevenHEB
_באנר עברית 1920_450
previous arrow
next arrow

המרכז למוסיקה ירושלים בראשו עומד הפסנתרן הדגול מארי פרחיה, הוא אחד המוסדות המובילים בעולם והגוף המוביל בישראל בקידום וטיפוח מוסיקאים צעירים מחוננים ומהווה מרכז מוסיקלי בינלאומי בירושלים. מטרת המרכז למוסיקה היא להעניק למוסיקאים את החינוך המוסיקלי הטוב ביותר ברמה העולמית הגבוהה ביותר. אנו שואפים שהמוסיקאים הצעירים שאנו מטפחים היום יהיו האמנים המובילים והשגרירים הטובים ביותר של התרבות והחברה הישראלית בעתיד. לבוגרי התוכניות הישגים בולטים בחיי המוסיקה בישראל ובעולם, כסולנים, כנגנים מובילים בתזמורות חשובות, כנגני מוסיקה קאמרית וכמורים. למרכז מפעל מלגות המאפשר את קבלת כלל התלמידים ברוכי הכישרון והיכולת בישראל.

המרכז למוסיקה עורך סדרות קונצרטים בינלאומיים בנגינת מוסיקאים בולטים מהעולם ואמנים ישראלים מובילים המופיעים בירושלים ומלמדים את מיטב הכישרונות הישראליים הצעירים. באולפן המרכז למוסיקה מתקיימות הקלטות של אמנים ישראלים ובינלאומיים.

המרכז הוקם על ידי הכנר האגדי אייזק שטרן וראש עיריית ירושלים טדי קולק, בסיוע יד הנדיב והקרן לירושלים התומכים עד היום בפעילותו, בצד עיריית ירושלים, משרד התרבות והספורט, האפוטרופוס הכללי, מפעלי סנו ותורמים נוספים שהצטרפו בשנים האחרונות.

לוח ארועים

טיפוח מוסיקאים צעירים

המרכז למוסיקה ירושלים שם את נושא החינוך המוסיקלי למצטיינים כמטרה מרכזית של פעילותו. בתוכניות המרכז למוסיקה ירושלים מתקבצים צעירים וצעירות יוצאי דופן מכל רחבי הארץ. במהלך הפעילויות נוצרת קהילה בה שותפים המוסיקאים הצעירים והאמנים המטפחים אותם. עבור המוסיקאים הצעירים המחוננים נבנות תכניות ייחודיות המקדמות מצוינות בכל תחומי הביצוע המוסיקלי, נגינה סולנית, נגינה בהרכבים ובתזמורת. לבוגרי תוכניות החינוך הישגים בולטים בחיי המוסיקה בישראל ובעולם. רבים מהם מופיעים כסולנים, כנגנים מובילים בתזמורות חשובות, כנגני מוסיקה קאמרית וכמורים.

התכניות פועלות בשיתוף האגף למחוננים ומצטיינים והפיקוח על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך, ולתלמידים המשתתפים בהן מעמד מיוחד במשרד החינוך.

תלמידי התכניות מקבלים את האפשרות להופיע, להקליט ולצלם באולפן המרכז למוסיקה.

אולפן ההקלטות

אולפן ההקלטות של המרכז למוסיקה הוא אחד מהאולפנים המתקדמים בארץ. האולם היפהפה בעל האקוסטיקה הנדירה מאפשר הקלטות של מוסיקה מגוונת – קלאסית, ג'אז ורוק.

מאסטרו מארי פרחיה בכתת אמן: שופן – בלדה מס' 1