השתלמות למנצחי תזמורות נשיפה

17-19/12/2019 16:00

ההשתלמות עם החצוצרן דייל לוניס תתקיים מדי יום בין השעות 10:00-18:30