Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 22

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 23

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 24

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 25

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 26

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 40

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 49

Notice: Undefined variable: id in /home/jerusale/public_html/include/classes/pageHeader.php on line 75

Notice: Undefined property: edu::$moretext in /home/jerusale/public_html/include/classes/educationProgs.php on line 141

Notice: Undefined index: in /home/jerusale/public_html/include/classes/educationProgs.php on line 141
14?lang=eng

מוסיקאים מצטיינים בצה"ל

רובם של משתתפי התוכנית הם בוגרי בתי ספר תיכוניים המתגייסים בתום לימודיהם לשירות צבאי בצה"ל. המרכז למוסיקה מתאם את פעילויות המוסיקאים בצה"ל שזכו במעמד של "מוסיקאי מצטיין" בשיתוף פעולה עם רשויות הצבא ומסייע להם בקשיים עימם הם מתמודדים. 

אנו מפגישים את המוסיקאים בהרכבים קאמריים וממשיכים לסייע להתפתחותם האישית באמצעות כיתות אמן, קונצרטים והזדמנויות להקלטות. 

כמו כן מפיק המרכז למוסיקה מספר פעילויות ייחודיות לחיילים על מנת לאפשר להם חוויות מוסיקליות משמעותיות במהלך השרות הצבאי. המרכז למוסיקה משלב באופן קבוע את ה"מוסיקאים המצטיינים" בפעילויות התזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה.