צעירים במרכז

תמונות ודמויות

לרה אוורבאך: שלישיית פסנתר מס' 2 "טריפטיך - המראה בעלת שלוש הפנים"
ארנסט בלוך: "מתוך חיים יהודיים"
שומן: רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופ' 47

J. Haydn - Piano Trio Nr. 39 "Gypsy" - Delta Piano Trio

שלישיית דלתא
ג'ררד שפרונק כינור
אירנה אנצלין צ'לו
ורה קופר פסנתר

הד ירון-מאירסון ויולה