הסדרה הבינלאומית ע"ש איליין וסר ג'יימס וולפנזון
מיני פסטיבל - שוסטקוביץ' ועוד III
16/3/2022 בשעה 20:00,
אלכסנדר פבלובסקי כינור, סרגי ברסלר כינור, אוֹרי קם ויולה, קיריל זלוטניקוב צ'לו

צ'ייקובסקי רביעיית כלי קשת מס' 1 ברה מז'ור, אופ' 11
שוסטקוביץ' רביעיית כלי קשת מס' 15 במי במול מינור, אופ' 144