אומנים ישראלים באולפן
ממוצרט עד פולנק
16/3/2021 בשעה 19:00
דודו כרמל אבוב, לינור כץ צ'לו, טל סמנון פסנתר

פולנק שלישייה
שומן 3 רומנסות אופ' 94
מוצרט שלישיית פסנתר ק' 564 (במקור לכינור, צ'לו ופסנתר)
גלינקה שלישייה "פתטית" ברה מינור