הסדרה הבינלאומית
סקסופוני ירושלים
21/5/2021 בשעה 12:00
סקסופוני ירושלים

בתכנית של יצירות מויולדי ובאך עד דיוק אלינגטון