הסדרה הבינלאומית
הרכבים מהאקדמיה למוסיקה בירושלים
9/4/2021 בשעה 12:00
תכנית המצטיינים במוסיקה קאמרית ע"ש יונס וסוריה נזריאן היא תכנית רב שנתית בה מעניקה האקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים כארבעים מלגות לימודים מלאות לתלמידים נבחרים. במסגרת תכנית המצטיינים התלמידים משתתפים בפעילות אינטנסיבית של חזרות, שיעורים עם מורים מסגל האקדמיה, כיתות אמן ופרוייקטים מיוחדים עם אמנים אורחים ביניהם פנחס צוקרמן ,מישה מייסקי ,ודים גלוזמן ואחרים. האקדמיה שואפת לאפשר לתלמידים להעמיק ולהתפתח כמה שיותר באמנות המוסיקה הקאמרית ,וליצור אפשרויות רבות לביצוע קונצרטים ברחבי הארץ באולמות קונצרטים שונים ובנגינה למען הקהילה.

בתכנית - יצירות מאת טלמן, ברהמס , מיו ,שוסטקוביץ' ופיאצולה