מאסטרו מארי פרחיה בירושלים

זהו קיץ מיוחד ושמח עבורנו, כאן במרכז למוסיקה ירושלים, עם ביקורו הקרוב של הפסנתרן המהולל, מאסטרו מארי פרחיה, נשיא המרכז. 

מאסטרו פרחיה חוזר לשבוע של עבודה אינטנסיבית עם משתתפי תוכנית הפסנתר של המרכז – קבוצה של פסנתרנים צעירים מחוננים. במסגרת שבוע זו יתקיימו מספר כיתות אמן שחלקן יהיה פתוח לקהל הרחב, בהן יעבוד פרחיה עם כל פסנתרן צעיר על יצירת מופת אחרת ממיטב הרפרטואר הרומנטי.

לסיכום ימים אלו יתקיים קונצרט חגיגי בו תבוצענה היצירות עליהן נעשתה עבודה במהלך השבוע.

יום שישי, 8.7.2022, 13:00

קונצרט סיכום קורס הפסנתרנים

לזכרו של פרופסור מיכאל סלע

יצירות מאת בטהובן, מנדלסון, שוברט, שומן ושופן.

יום שלישי, 5.7.2022

כיתת אמן

שומן: סונטה מס' 2 בסול מינור, אופ' 22

שופן: סונטה מס' 2 בסי סמול מינור, אופ' 35

שופן: בלדה מס' 2 בפה מז'ור, אופ' 38

מנדלסון: וריאציות רציניות, אופ' 54

חלק ראשון – 10:30

חלק שני – 13:45

יום רביעי, 6.7.2022

כיתת אמן

שוברט: סונטה בלה מז'ור, ד' 664

שופן: בלדה מס' 4 בפה מינור, אופ' 52

שופן: סקרצו מס' 3 בדו דיאז מינור, אופ' 39

בטהובן: סונטה מס' 27 במי מינור, אופ' 90

חלק ראשון – 10:30

חלק שני – 13:45