סדרת הקונצרטים צעירים במרכז

אלון וגיא אוסטרון

מוסיקה לפסנתר ב-4 ידיים ולשני פסנתרים

יום שישי, 16.6.2023 בשעה 12:00

שוברט: פנטזיה לפסנתר ב-4 ידיים

ברהמס: ואלסים אופ' 39 לפסנתר ב-4 ידיים

דבוז'ק: ריקודים סלאבוניים לפסנתר ב-4 ידיים

שומן\דביסי: שישה אטיודים בצורת קנון לשני פסנתרים

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email