כיתות אמן

כיתות אמן מהוות חלק מהותי בהתפתחות המוסיקאי. אין תחליף למפגש של אחד על אחד בין מוסיקאים צעירים, תוך תהליך התפתחותם, עם מוסיקאים בעלי שם, והמרכז למוסיקה, מאז הקמתו משמש כאכסניה החשובה ביותר בארץ למפגשים אלה. בשנות קיום המרכז, התארחו ונתנו כיתות אמן, אמנים גדולים ביניהם מארי פרחיה, אייזק שטרן, ג'ינה בכאואר, הנריק שרינג, מנחם פרסלר, עברי גיטליס, מרים פריד, טבאה צימרמן ורבים אחרים.

מפגשים אלה, עם גדולי המבצעים של מוסיקה קלאסית בעולם, מתקיימים בדרכים שונות, מאירועי בני יום אחד של עבודה אחד על אחד, לקורסים ארוכים יותר בהם שוהים, מנגנים ועובדים יחד המוסיקאים הבכירים ואלו הצעירים. באמצעות מפגשים אלה, אנו חשים זכות גדולה להעניק למוסיקאים הצעירים רמה יוצאת דופן של הוראת נגינה, לה אין אח ורע בעולם.