צ'ייקובסקי - סרנדה, מנצח: צביקה כרמלי
ברוך - קונצ'רטו לכינור מס.2 מרק קרלינסקי: כינור
סן סנס - קונצ'רטו מס.3 לכינור, פרק שלישי
ברטוק - דיברטימנטו לתזמורת כלי קשת, מנצח: צביקה כרמלי