סדרת הקונצרטים צעירים במרכז

ליאב קרבל ואיתמר כרמלי

רסיטל לצ'לו ופסנתר
יום שישי, 21.1.2022 בשעה 12:00

ליאב קרבל: צ'לו
איתמר כרמלי: פסנתר

שוסטקוביץ': סונטה לצ'לו ופסנתר

שופן: Polonaise Brillante

רחמנינוב: סונטה לצ'לו ופסנתר, אופ' 19

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email