הסדרה הבינלאומית

רביעיית שומן (גרמניה)

מנדלסון: רביעיית מיתרים מס' 1 במי במול מז'ור, אופ' 12

יאנאצ'ק: רביעיית מיתרים מס' 2, "מכתבים אינטימיים"

צ'ייקובסקי: רביעיית מיתרים מס' 3 במי במול מינור, אופ' 30

צור קשר

מרכז למוסיקה ירושלים

משכנות שאננים ת.ד. 4568 ירושלים 9104402

קופת כרטיסים: ראשון-חמישי 10:00-16:00 טל. 02-6241041

משרד: Tel.  02-6234347 Fax  02-6259252 מייל:info@jmc.org.il