צעירים במרכז

רסיטל כינורות

איזאי: סונטה לכינור סולו בלה מינור, אופ' 27, מס' 2

איזאי: סונטה לכינור סולו ברה מינור, אופ' 27, מס' 3

איזאי: סונטה לכינור סולו בסול מזו'ר, אופ' 27, מס' 5

איזאי: סונטה לכינור סולו במי מז'ור, אופ' 27, מס' 6

איזאי: סונטה לשני כינורות, אופ' פוסט

הדר רימון כינור

אירנה גינטובה כינור

 

יום ג' / 6.3.18 / 17:00 / מרכז למוסיקה ירושלים

הכניסה חופשית, נא להזמין מקומות בטל. 02-6241041 או באתר www.jmc.org.il