צעירים במרכז

רסיטל לכינור ולפסנתר

בטהובן: סונטה לכינור מס' 7 בדו מינור, אופ' 30, מס' 2

רומואלדס קאלסונס: סונטה לכינור ופסנתר 

יאניס קאפיטיס: ״שיר של ציקאדה״

יאניס מאדינס:  ״קוץ״

ברהמס: סונטה לכינור מס' 3 ברה מינור, אופ' 108

Sophia Kirsanova - Ravel - Tzigane