צעירים במרכז

משתתפי תכניות המצטיינים של המרכז למוסיקה ירושלים

פורה: סונטה מס' 1 לכינור ופסנתר 

מוצרט: סונטה ק' 576 

שופן: בלדה מס' 1

ברהמס: סונטה מס' 3 לכינור ופסנתר