קונצרטים אחרים

תגליות - אנסמבל המאה ה-21

אדגר וארז: אוקטנדר
ראובן סרוסי: יצירה חדשה בכורה עולמית
מישל פאן דר א:  Attach לאנסמבל ואלקטרוניקה

אג ספניארד מנצח

תומר יריב כלי נקישה