educationPrograms

התכנית לכלי נשיפה

התוכנית לכלי נשיפה של המרכז למוסיקה ירושלים מביאה נגנים מרחבי העולם אל המרכז ולמקומות נוספים ברחבי הארץ,  ומפעילה סדנאות וכיתות אמן להרכבים כליים שונים ומגוונים. במסגרת התוכנית מתקיימים מפגשים של נגנים צעירים מצטיינים בתזמורות כלי נשיפה והרכבים קאמריים. התוכנית גם מסייעת להרכבים שונים בקונסרבטוריונים ברחבי הארץ.

התוכנית תומכת במורי כלי נשיפה מעץ וממתכת ברחבי הארץ באמצעות מפגשים עם נגנים מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית ומורים משתי האקדמיות למוסיקה בארץ, בהם מתקיימת עבודה עם המורים ועם תלמידיהם. פעילות זו משלימה את הלימודים היומיומיים של התלמידים הודות לניסיונם הרב ולמומחיותם הרבה של המורחים האורחים, ומסייעת למורים להעמיק את התפתחותם המקצועית בהוראת המוסיקה.