מוסיקאים מצטיינים בצה"ל

רובם של משתתפי התוכנית הם בוגרי בתי ספר תיכוניים המתגייסים בתום לימודיהם לשירות צבאי בצה"ל. המרכז למוסיקה מתאם את פעילויות המוסיקאים בצה"ל שזכו במעמד של "מוסיקאי מצטיין" בשיתוף פעולה עם רשויות הצבא ומסייע להם בקשיים עימם הם מתמודדים. 

אנו מפגישים את המוסיקאים בהרכבים קאמריים וממשיכים לסייע להתפתחותם האישית באמצעות כיתות אמן, קונצרטים והזדמנויות להקלטות. 

כמו כן מפיק המרכז למוסיקה מספר פעילויות ייחודיות לחיילים על מנת לאפשר להם חוויות מוסיקליות משמעותיות במהלך השרות הצבאי. המרכז למוסיקה משלב באופן קבוע את ה"מוסיקאים המצטיינים" בפעילויות התזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה.