הסדרה הבינלאומית ע"ש איליין וסר ג'יימס וולפנזון
מיני פסטיבל - שוסטקוביץ' ועוד I
13/3/2022 בשעה 20:00,
אלכסנדר פבלובסקי כינור, סרגי ברסלר כינור, אוֹרי קם ויולה, קיריל זלוטניקוב צ'לו

בטהובן רביעיית כלי קשת בסול מז'ור, אופ' 18 מס' 2
שוסטקוביץ' רביעיית כלי קשת מס' 13 בסי במול מינור, אופ' 138
מנדלסון רביעיית כלי קשת במי מינור, אופ' 44 מס' 2