הסדרה הבינלאומית
הרכבי תכנית דייויד גולדמן
18/6/2021 בשעה 12:00
הרכבים של תכנית דיויד גולדמן של המרכז למוסיקה ירושלים

תכנית תפורסם בהמשך