Notice: Undefined index: id in /home/jerusale/public_html/pages/friends.php on line 6

Notice: Undefined index: bannerImage in /home/jerusale/public_html/include/classes/donorsPage.php on line 21

Notice: Undefined index: bannerImage in /home/jerusale/public_html/include/classes/donorsPage.php on line 21

Notice: Undefined property: GetDonorsPage::$concertId in /home/jerusale/public_html/include/classes/donorsPage.php on line 52

Notice: Undefined property: GetDonorsPage::$concertId in /home/jerusale/public_html/include/classes/donorsPage.php on line 52

Notice: Undefined property: GetDonorsPage::$concertId in /home/jerusale/public_html/include/classes/donorsPage.php on line 52

המרכז למוסיקה מודה לשותפים לדרך

תודה לקרן לירושלים, לקרן יד הנדיב ולמשפחת גולדמן על תמיכתן ארוכת השנים במרכז למוסיקה ירושלים.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית
סנו - מר ברונו לנדסברג ז״ל
מר אלכס לנדסברג
הקרן ע״ש חנן זוז
הקרן לירושלים
הקרן ע״ש אליס ומישה לאזוף
אד ומנוחה מיינשטיין
קרן אלי ודליה הורביץ
כלל ביטוח
בנק לאומי
קרן "Dream the Seed"
תא״ל במיל. נחמיה דגן
על עזרתו במימון מלגות לבוגרי התזמורת
המשרתים כמוסיקאים מצטיינים בצה״ל
המלגה על שם מרטין הרבסט ז״ל
מלגת הנגן המצטיין ע״ש משה שלוש,
היו״ר הראשון של הנהלת התזמורת הפילהרמונית
הישראלית, ובתו לאה אלכסנדרוביץ׳-שלוש

תורמי פרוייקט ״אמץ נגן״ של המרכז למוסיקה ירושלים

אדגר השקעות ופיתוח בע״מ, אפרים אברמזון ושות׳, איילון חברה לביטוח, אקרשטיין תעשיות בע״מ, ד״ר חווה בוגאייר, דורית ויחזקאל בייניש, פרופ׳ אבי בן בסט, בנק לאומי, רותי וד״ר בועז ברק, אלה ועודד גרא – המלגה לכבוד מאירה גרא ז״ל ואביבה ולואיס הריס ז״ל, פרופ׳ ראובן גרונאו, רחלי ודניאלה דנקנר לזכרו של אביהן דוד דנקנר, ביטוח הראל, חברת מילניום מרקטינג, רות חשין, מנחם יערי, אדגר כהן, צבי כהן, כלל חברה לביטוח בע״מ, פרופ׳ גבריאלה שלו ועזי לוי, מאסטרפייס בע״מ, מרכז ורה סלומונס, שרה ופרופ׳ מיכאל סלע, סנו, צור שמיר אחזקות בע״מ, רות קאמינגס, אריאלה קוטלר, שרה רובינשטיין – המלגות לעידוד וקידום מוסיקאים צעירים מצטיינים בפריפריה ע״ש פרופ׳ זלמן )מני( רובינשטיין, יוסף ריגר, טלי, אילי ודנה רמון ע״ש הוריהם חיה-הלנה ואלי רמון, מוריה וצבי רפיח, קארן שטיינבך, שריתה וד״ר עידו שטרנברג, תרומות בעילום שם.