טביאה צימרמן ותומס הופה (גרמניה)

יום חמישי, 30.12.2021 בשעה 20:00

מיצירות רוברט וקלארה שומן, ברהמס ואחרים.

טביאה צימרמן ותומס הופה (גרמניה)

יום חמישי, 30.12.2021 בשעה 20:00

מיצירות רוברט וקלארה שומן, ברהמס ואחרים.

טביאה צימרמן ותומס הופה (גרמניה)

יום חמישי, 30.12.2021 בשעה 20:00

מיצירות רוברט וקלארה שומן, ברהמס ואחרים.

טביאה צימרמן ותומס הופה (גרמניה)

יום חמישי, 30.12.2021 בשעה 20:00

מיצירות רוברט וקלארה שומן, ברהמס ואחרים.